Passbilde

Je var innom ein fotograf på frædan, å spordde omm’n kuinne ta eit pent passbilde tå mæ.
Trur du itte dein faan binnte å le så’n grein, meins’n hikkste tur sæ:
– «Je er fotograf, itte tryllekuinstner»!

Jeg var hos en fotograf fredag, å spurte om han kunne ta et pent passfoto av meg.
Tror du ikke den faenen begynte å le så han grein, mens han hikste ut:
– «Jeg er fotograf, ikke tryllekunstner»!