Pilking

N’Jens skuille ut å pilke, mein det var kaldt – så hært kvarter komm’n susende inn i hytta å stakk nævan sine millom beina på a Anna fær å værme sæ.
Da’n hadde gjort detta ein fire fæm gonger, sa a:
– «Sei mæ, blir du aildri kall på øra»?……

Jens skulle ut på isfiske, men det var kaldt – så hvert kvarter kom han susende inn i hytta og puttet hendene sine mellom bena på Anna for å varme seg.
Da han hadde gjort dette en fire fem ganger, sa hun:
– «Si meg, blir du aldri kald på ørene»?……