Pizza

Svænsken var på Kaktus, å bestillte pizza. Da pizzan var ferddi spordde dam om dam skuille dele’n i 4 eiller 8 bætar.
– «Bære i 4», svara svænsken, «je trur itte je ærker 8».

Svensken var på Kaktus, og bestilte pizza. Da pizzaen var ferdig spurte de om de skulle dele den i 4 eller 8 biter.
– «Bare i 4», svarte svensken, «jeg tror ikke jeg greier 8».