Postordre-jinte  

N’Asmund var tå de lettlurdde, å kammeraten hass bestæmte sæ fær å drive litt ap me’n.  Hain viste’n Asmund ein postordrekatalog å pekte på nåa kvinnelie modeller å sa:

– «Dessa kain du bestille»!

N’Asmund vart frå sæ tå gle’e, fyllte ut kupongen å seinnte’n inn. Etter ei ti spordde kammeraten om det hadde kømmi nåa jinte.

– «Nei», svara’n Asmund, «mein ho er nukk på væg! Fær ho har aillerede seinnt mæ både BH’n å trusa si»!

Asmund var av de lettlurte, så kammeraten hans bestemte seg for å drive litt ap med ham.  Han viste Asmund en postordrekatalog og pekte på noen kvinnelige modeller å sa:

– «Disse kan du bestille»!

Asmund ble fra seg av glede, fylte ut kupongen og sendte den inn. Etter en tid spurte kammeraten om det hadde kommet noen jente.

– «Nei», svarte Asmund, «men hun er nok på vei!  For hun har allerede sendt meg både BHen og trusa si»!