Rådhusrestauranten

Det er itte mitt bord…..

Etter litt over 20 år i Amerika, bestæmmte’n Arild sæ fær å ta ein bedre middag på Rådhusrestauranten, slik hain hadde gjortt færrje gonga hain var hemme.

Det samma bordet var ledig, så hain sætte sæ, å fækk stoppe ein kelner.

– «Veit du», sa’n Arild med eit smil, «je trur det er akkurat fæm år sea je sætte mæ her»!

– «Je beklagar», stønne kelnern, «mein du må veinte på tur, du som aille are»!

Det er ikke mitt bord…..

Etter litt over 20 år i Amerika, bestemte Arild seg for å spise en bedre middag på Rådhusrestauranten, slik han hadde gjort forrige gangen han var hjemme.

Det samme bordet var ledig, så han satte seg, og fikk stoppet en kelner.

– «Vet du», sa Arild med et smil, «jeg tror det er akkurat fem år siden jeg satte meg her»!

– «Jeg beklager», stønnet kelneren, «men du må vente på tur, du som alle andre»!