Rættfærdi  

N’John fækk to æppler tå mor si, eit stort å eitt lite, med beskjed om å dele med bror sin.  Hain ga det veissle æpple teill bror sin å sætte teinna i det digre.
– «Hei, veinnt nå litt», sa’n Svein, «om je hadde fått to æppler å skuille dele med dæ, hadde du fått det stærste, å je ville tigi det minnste sjæl»!

– «Mein da har du jo fått det akkuratt som du vil, da»!

John fikk to epler av sin mor, et stort å et lite, med beskjed om å dele med broren sin.  Han ga det lille eplet til broren sin og satte tennene i det store.
– «Hei, vent nå litt», sa Svein, «om jeg hadde fått to epler å skulle dele med deg, hadde du fått det største, å jeg ville tatt det minste selv»!

– «Men da har du jo fått det akkurat som du vil, da»!