Regning

N’Arne Otto skuille hjælpe sønn sin med eit reignestøkke, å sønn sa:
– «Pappa, hvis Hansen tjener 10 000 å bruker 17 000…».
– «Stopp, stopp», ropte’n Arne Otto, «steikk ut teill mora di med denna oppgava, detta er nåe ho trur går an»!

Arne Otto skulle hjelpe sønnen med et regnestykke og sønnen sa:
– «Pappa, hvis Hansen tjener 10 000 og bruker 17 000…».
– «Stopp, stopp», ropte Arne Otto, «stikk ut til mora di med den oppgaven, dette er noe hun tror går an»!