Røyking

To gammle gubber satt på Flamingo å prate!
Så sa dein eine:
– «Je har hørdd at det er så fali å reike».
Da svara dein are:
– «Nå har je reikt sea je var 12 år, å nå er je 82».
Dein første:
– «Joo, mein hvis du itte hadde reikt, så hadde du kanskji vøri 90 nå»!
To gamle gubber satt på Flamingo og pratet!
Så sa den ene:
– «Jeg har hørt at det er så farlig å røyke».
Da svarer den andre:
– «Nå har jeg røkt siden jeg var 12 år, og nå er jeg 82».
Den første:
– «Joo, men hvis du ikke hadde røkt, så hadde du kanskje vært 90 nå»!