Sainn historie

N’Roy ærbe som opprættar på Volvo, å ein dag hain var færddi med å rætte opp ein framskjærm, såg’n at det var ein sprækk i framløkta.
Hain ringte teill gubben som ægde bil’n, å spordde’n omm’n itte skuille sætta inn ei ny løkt, sea det var samma ærbe vart det mye billire å gjæra det da.

Gubben sa nei, hain meinte at det vart mye billire å kjøpe løkta på Biltema, å bitt’a sjæl.

N’Roy teipe att sprækken, drog å kjøpte ein guillfisk somm’n slapp inn i løkta, å fillte etter med vattn.

Sinn att’n itte har bilde tå tryne på gubben…………

Roy arbeidet som oppretter på Volvo, å en dag han var ferdig med å rette opp en fram-skjerm, så han at det var en sprekk i frem-lykta.
Han ringte til mannen som eide bilen, å spurte om han ikke skulle sette inn ei ny lykt, siden det var samme jobben ble det mye billigere å gjøre det da.

Mannen sa nei, han mente at det ville bli mye billigere å kjøpe lykta på Biltema, å bytte den selv.

Roy tapet igjen sprekken, dro å kjøpte en gullfisk som han slapp inn i lykta, å fylte etter med vann.

Synd at han ikke har bilde av mannen da han så…………