Samfunnstjeneste

Du får det gratis i dag, je gjær frivillig samfunnstjeneste

Ein dag gikk sjefen i blomsterbutikken teill frisørn fær å kløppe sæ.

Frisørn gjordde ein gærfin jobb, å skjekkelig færneigd ba blomsterhandlarn om reigninga.

– «Du slæpper å betala i dag, sa barberern, «fær je gjær samfunnstjeneste denna vikua».

Flisas svar på «Blomster Finn» vart jo gla fær detta, sa tusen takk å gikk.

Mein, da frisørn kom på ærbe dagen etter, fainn’n eit dussin raue roser på dæra, med eit takkekort.

Itte leingi etter att’n åpne, kom lænnsmainn fær å få kløppt sæ, hain hadde vørtti lugge tå ein fyllefant i hælja.

Nukk ein gong gjordde frisørn ein god jobb, å svara det samma om reigninga:
– «Du slæpper å betala i dag, sa barberern, «fær je gjær samfunnstjeneste denna vikua».

Lænnsmainn sa takk å gikk, å neste mårå hang det ei pakke smuiltringer på dæra hass, med takkekort.

Seinere dein dagen kom ordførern inn «fær å bli fin på hugu».

Nukk ein gong gjordde frisørn ein god jobb, å svara det samma om reigninga:
– «Du slæpper å betala i dag, sa barberern, «fær je gjær samfunnstjeneste denna vikua».

Ordførern gikk færneigd atteinne teill Rådhuset.

Mein, da frisørn kom på ærbe dagen etter, fainn’n hælve Rådhuset framma dæra, i kø fær gratis hårkløpp.

Moralen i denna historia er:
Politikkera bryr sæ bære om sæ sjæl, å ting som er bra fær dam.

Du får det gratis i dag, jeg gjør frivillig samfunnstjeneste

En dag gikk sjefen i blomsterbutikken til frisøren for å klippe seg.

Frisøren gjorde en veldig fin jobb, å skikkelig fornøid ba blomsterhandleren om regninga.

– «Du slipper å betale i dag, sa barbereren, «for jeg gjør samfunnstjeneste denne uka».

Flisas svar på «Blomster Finn» ble jo glad for dette, sa tusen takk å gikk.

Men, da frisøren kom på jobb dagen etter, fant han et dussin røde roser på døra, med et takkekort.

Ikke lenge etter at han åpnet, kom lensmannen for å få klippet seg, han hadde blitt lugget av en fyllefant i helgen.

Nok en gang gjorde frisøren en god jobb, å svarte det samme om regninga:
– «Du slipper å betale i dag, sa barbereren, «for jeg gjør samfunnstjeneste denne uka».

Lennsmannen sa takk å gikk, å neste morgen hang det ei pakke smultringer på hans dør, med takkekort.

Senere den dagen kom ordføreren inn «for å bli fin på hodet».

Nok en gang gjorde frisøren en god jobb, å svarte det samme om regninga:
– «Du slipper å betale i dag, sa barbereren, «for jeg gjør samfunnstjeneste denne uka».

Ordføreren gikk fornøyd tilbake til Rådhuset.

Men, da frisøren kom på jobb dagen etter, fant han halve Rådhuset forran døra, i kø for gratis hårklipp.

Moralen i denne historia er:
Politikkerne bryr seg bare om seg selv, og ting som er bra for dem.