Sammen på tåge…  

Ei nonne sitter på toget. Ved sida tå a sitter ein småfuill pønker å eter reker.
Hain kaster rekeskall på a, å ho samler dam opp å kaster dam ut gjønnom glase.  Teill slutt er det itte att nåa reker, å påsån går samma vægen.

Nonna trækker i nødbremsen, å pønker’n flirer:
– «Du får 1000 kr i bot fær detta, din domme ku»!!

– «Haah», svarar nonna, «å da je roper voldtækt, å dam lufter på fingra dine, får du ti år, din dust……».

 

En nonne sitter på toget. Ved siden av henne sitter en småfull pønker å spiser reker.
Han kaster rekeskall på henne, og hun samler dem opp og kaster dem ut av vinduet.  Til slutt er det ikke igjen noen reker, og posen går samme veien.

Nonna trekker i nødbremsen, å pønkeren flirer:
– «Du får 1000 kr i bot for dette, din dumme ku»!!

– «Haah», svarer nonna, «og da jeg roper voldtekt, å de lukter på fingrene dine, får du ti år, din dust……».