Senilix Dementes

N’Paul har vørti over 80 år, å nå kjører’n fortere ein’n nåengong har jortt.
– «Hæffer kjører du så gærfort i dinn ailder», spordde sønn hass.
– «Je må skuinne mæ så je itte glæmmer hærtt je skær»!

Paul har blitt over 80 år, og nå kjører han fortere enn han noen gang har gjort.
– «Hvorfor kjører du så fort i din alder», spurte sønnen hans.
– «Jeg må skynde meg så jeg ikke glemmer hvor jeg skal»!