Sirkelflugu

Ein bonde frå Våler vart tiginn i fartskontroll, å UP-kærn breie sæ å skjellte ut bonden føre’n drog fram blokka si fær å skrive ut ei bot.
Meins’n sto å skreiv, vart’n distrahert tå ei flugu som sirkle ruinnt hugu på’n.

– «Ei plagsom lita sirkelflue, hæ»? sa bonden.

– «Jasså, er det’n heter? Je har aildri hørdd om sirkelflugur fær».

– «Jo’a det er ein flugutype som bruker å sirkle ruinnt ræva på heista».

– «Å ja», sa UP-kærn å skreiv videre. Brått stoppe’n opp å sa skærtt:

– «Påstår du at je er ei heisteræv»?

– «Neida…. Je har fær stor respekt fær loven teill å antyde nåe sleikt».

– «Gætt fær dæ», sa UP-kærn.

Da kom det tært frå bonden:

– «Mein flugun er det itte så lett å lure»!

Sirkelflue

En bonde fra Våler ble tatt i fartskontroll, og UP-mannen breiet seg og skjelte ut bonden før han tok frem blokka for å skrive ut en bot.
Mens han sto å skrev, ble han distrahert av ei flue som sirklet rundt hodet hans.

– «En plagsom liten sirkelflue, eller»? sa bonden.

– «Å, er det det den heter? Jeg har aldri hørt om sirkelfluer før».

– «Jo da, det er en fluetype som pleier å sirkle rundt ræva på hester».

– «Å ja», sa UP-mannen, og skrev videre. Brått stoppet han opp og sa skarpt:

– «Påstår du at jeg er ei hesteræv»?

– «Neida…. Jeg har for stor respekt for loven til å antyde noe slikt».

– «Godt for deg», sa UP-mannen.

Da kom det tørt fra bonden:

– «Men fluene er det ikke så lett å lure»!