Sjuke soldater

Uinner krigen lå’n Karsten frå Finnskogen på ei sjukestue sammen med to are, da ein general kom på inspeksjon.
General’n stoppe ved dein første seinga å sa:
– «Du er itte såret, soldat. Hæffer ligger du her»?
– «Je har hemorroider», svara’n.
– «Får du behandling»?
– «Ja, Herr general. Je blir pensle med jod».
– «Det er bra», sa general’n å spordde videre
– «Å hæ er ditt stærste ønske»?
– «Det er å bli fresk å kåmmå mæ ut fær å slæss fær fedrelainne», svara soldaten med stolthet i stæmma.
General’n hælste å gikk teill neste seing.
– «Hæ feiler det dæ»?
– «Je har hemorroider je å, å je å blir pensle med jod», svara soldaten.
– «Å hæ er ditt høgeste ønske»?
– «Å bli fresk å kåmmå mæ ut å kjæmpe fær fedrelainne», svara hain, like stolt.
General’n hælste å gikk teill seinga hass Karsten.
– «Hæ feiler det dæ, soldat»?
– «Je har hærsbeteinnelse», svarta’n Karsten.
– «Får du behandling»?
– «Ja, je blir pensle med jod je å».
– «Så bra! Å hæ er ditt høgeste ønske»?
N’Karsten svara med krystallklar stæmme:
– «Mitt høgeste ønske er å bli pensle føre dessa to are»!

Under krigen lå Karsten fra Finnskogen på en sykestue sammen med to andre, da en general kom på inspeksjon.
Generalen stoppet ved den første senga, og sa:
– «Du er ikke såret, soldat. Hvorfor ligger du her»?
– «Jeg har hemorroider», svarte han.
– «Får du behandling»?
– «Ja, Herr General. Jeg blir penslet med jod».
– «Det er bra», sa generalen, og spurte videre:
– «Og hva er ditt største ønske»?
– «Det er å bli frisk og komme meg ut for å sloss for fedrelandet», svarte soldaten med stolthet i stemmen.
Generalen hilste å gikk til neste seng.
– «Hva feiler det deg»?
– «Jeg har hemorroider jeg og, og jeg blir også penslet med jod», svarte soldaten.
– «Og hva er ditt høyeste ønske»?
– «Å bli frisk å komme meg ut å kjempe for fedrelandet», svarte han, like stolt.
Generalen hilste å gikk til Karstens seng.
– «Hva feiler det deg, soldat»?
– «Jeg har halsbetennelse», svarte Karsten.
– «Får du behandling»?
– «Ja, jeg blir penslet med jod jeg og».
– «Så bra! Og hva er ditt høyeste ønske»?
Karsten svarte med krystallklar stemme:
– «Mitt høyeste ønske er å bli penslet før dissa to andre»!