Skål, brødre.  

Ein kær frå Grue, som bodde i Tromsø kom inn på ein bar.
Hain bestillte tre glass øl å gikk å sætte sæ i bakrommet.
Der satt’n å nippe teill glassa etter tur.  Da dam var tomme gikk’n fram teill disken å bestillte tre teill.

Barteindern sa:
– «Du veit fuill at øl dovner sæ etter at det er tappe, det er bere om du kjøper eit glass om gongen».
– «Je veit det», svara Gruekærn, «mein je vil ha det slik. Je har to brødre, ein bor i Bergen å dein andre i Oslo. Da vi drog hemmefrå lovte vi hærainnen at vi skuille fortsætta å drekke akkurat som da vi drakk ilag. Så je dreikker eit glass fær hær tå brødra mine å eit fær mæ skjæl».

Barteindern sinns detta var ein fin tradisjon.  Gruekærn vart stamgjest å bestillte aillti tre glass i sleingen da’n kom innom.

Ein dag kom’n inn å bestillte bære to glass.  Aille stamgjesta mærke sæ detta, mein dam sa itte så mye.  Da’n gikk opp teill disken fær å bestille ei ni ruinde, sa barteindern:
– «Vi vil itte færstirre dæ, mein vi vil aille gjærne få uttrikke vår medfølelse»!

Gruekærn så forfærdet ut, mein så binner’n å flire.
– «Slapp av, ingen tå brødra mine har daue, det er bære det at kjærringa mi er så færbainna på mæ fær at je dreikker så mie, så nå har je låvå a at je skær slutte å dreikke. Mein ho kain jo itte nækte brødra mine å dreikke…………».

 

En mann fra Grue, som bodde i Tromsø kom inn på en bar.
Han bestilte tre glass øl å gikk å satte seg på bakrommet.
Der satt han og nippet til glassene etter tur.  Da de var tomme gikk han frem til disken og bestilte tre til.

Bartenderen sa:
– «Du vet vel at øl dovner seg etter at det er tappet, det er bedre om du kjøper et glass om gangen».
– «Jeg vet det», svarte han fra Grue, «men jeg vil ha det slik. Jeg har to brødre, en bor i Bergen og den andre i Oslo. Da vi dro hjemmefra lovte vi hverandre at vi skulle fortsette å drikke akkurat som da vi drakk sammen. Så jeg drikker et glass for hver av brødrene mine, og et for meg selv».

Bartenderen syntes dette var en fin tradisjon.  Gruekaren ble stamgjest og bestilte alltid tre glass i slengen da han kom innom.

En dag kom han inn og bestilte kun to glass.  Alle stamgjestene merket seg dette, men de sa ikke så mye.  Da han gikk opp til disken for å bestille en ny runde, sa bartenderen:
– «Vi vil ikke forstyrre deg, men vi vil alle gjerne få uttrykke vår medfølelse»!

Gruekaren så forferdet ut, men så begynte han å flire.
– «Slapp av, ingen av brødrene mine har dødt, det er bare det at min kona er så forbannet på meg for at jeg drikker så mye, så nå har jeg lovet henne at jeg skal slutte å drikke. Men hun kan jo ikke nekte brødrene mine å drikke…………»