Snakkende klokke

Tre kærer frå Kirkenær hadde vøri i Kongsvinger å fæste teill langt utpå nætta.
Da dam kom atteinne, drog dam hem teill’n Kjell Magne fær å fæste litt teill.
Hain bodde i ei ganske ny leilighet, å stolt viste’n fram boligen.
Teill sluitt viste’n fram soverommet sitt, der det sto ein gærdiger «gong-gong».

– «Mein hæ er detta fær nåe», spordde dein eine.

– «Detta er ei «snakkende klokke»», svara’n stolt.

– «Snakkende klokke, din staullpekk», svara kammeraten.

– «Bære sjå», svara’n, å ga gong-gongen eit durablig slag, så det ljome i huset.

Aille tre såg på nån’ainn, å hørdde:
– «Din jævla idiot, klokka er ti over tre på nætta».

Tre karer fra Kirkenær hadde vært i Kongsvinger og festet til langt utpå natta.
Da de kom tilbake, dro de hjem til Kjell Magne for å feste litt til.
Han bodde i en ganske ny leilighet, å stolt viste han frem boligen.
Til slutt viste han frem soverommet sitt, der det sto ein veldig stor «gong-gong».

– «Men hva er dette for noe», spurte den ene.

– «Dette er en «snakkende klokke»», svarte han stolt.

– «Snakkende klokke, din tulling», svarte kammeraten.

– «Bare se», svarte han, og ga gong-gongen et durabelig slag, så det ljomet i huset.

Alle tre så på hverandre, og hørte:
– «Din jævla idiot, klokka er ti over tre på natta».