Som du sår skær du …  

Præsten kom gåene færbi, ser morskt på’n å seier streingt teill garttner’n:

– «Det blir nukk inga æpler på detta tree, sea du planter det på ein sinnda».

Garttner’n svara:

– «Det har du nukk rætt i!  Detta er eit pæretre»!

Presten kom gående forbi, ser morskt på ham og sier strengt til gartneren:

– «Det blir nok ingen epler på dette treet, siden du planter det på en søndag».

Gartneren svarte:

– «Det har du nok rett i!  Dette er et pæretre»!