Stor Magi

Indianerhøvdingen «Knækkt pil» fra Oppianerstammen var på besøk hos svigerfæreildra teill dætter si på Hof væstsie.
Dagen føre hain skuille reise hemmatte, tok damm’n med sæ fær å vise’n norsk fotbaill, Hof IL hadde hemmekamp på Suinneinga.

Hain vart mæktig imponert, å da’n kom hemmatt, færtærdde’n stammen:
– «Først kom det 11 mainn i gult å svart, å så kom det 11 mainn i blått å hvitt, som stillte sæ opp på hærssji sie tå ein strek i grase.

Så kom det ein kær kledd i svart, som bles i ei fløyte – å da binnte det å reigne».

 

Indianerhøvdingen «Knekt pil» fra Oppianerstammen var på besøk hos sin datters svigerforeldre på Hof vestside.
Dagen før han skulle reise hjem, tok de ham med for å vise ham norsk fotball, Hof IL hadde hjemmekamp på Sundenga.

Han ble mektig imponert, å da han kom hjem, fortalte han stammen:
– «Først kom det 11 mann i gult å svart, å så kom det 11 mann i blått å hvitt, som stilte seg opp på hver sin side av en strek i gresset.

Så kom det ein kar kledd i svart, som blåste i en fløyte – og da begynte det å regne».