Størrelsen på XXXXX

Hørdd på bastua i Åslia:
Kæra satt å prate om størrelsen på utstire sitt, å om hæ som var bæst fær kvinnfælka.
Teil slutt var de ein som sa, med trøkk i stæmma:
– «Rætt størrelse er ei leingde på 8,5 cm å ei breidde på 5,4 cm, itte meir å itte mindre. Det speller ingen rolle hæsse kort de er, bære det er peinger på de.»

Hørt på badstua i Åslia:
Karene satt å pratet om størrelsen på utstyret sitt, å om hva som var best for kvinnfolkene.
Til slutt var det en som sa, med trøkk i stemmen:
– «Rett størrelse er en lengde på 8,5 cm og en bredde på 5,4 cm, ikke mer og ikke mindre. Det spiller ingen rolle hvilket kort det er, bare det er penger på det.»