Stort behov

N’Kjell Magne skuille på karneval, å startte planleigginga i god tid.

– «Hæ skær je finna på i år»? teinkte’n, «je må væra litt ækstra kreativ».

Teill sluitt vart’n enig med sæ sjæl om å gå utkledd som Adam i Paradis, å skreiv eit brev teill Kostymefirmaet AS å ba om å få teillseinnt eit fikenblad.

Ei viku seinere kom fikenbladet i posten, å’n Kjell Magne prøvde det på, mein kom teill at det itte… dekke’n gætt nukk.

Dermed seinnte’n det i retur med eit lite brev:

– «Kjære Kostymefirmaet AS. Fikenbladet dø seinnte mæ, dækker dessverre itte mitt behov. Vænnligst seinn eit stærre eit».

Ei snau viku etter kom ei ny pakke med eit stærre fikenblad. å’n Kjell Magne prøvde det, mein detta var fær lite det å.

Hain seinnte det atteinne med ein ny lapp:

– «Kjære Kostymefirmaet AS. Heiller itte detta fikenbladet dækker mitt behov. Vænnligst seinn eit stærre eit».

Så nåa daar seinere kom det ei ny pakke i posten. N’Kjell Magne fainn ut at heiller itte detta fikenbladet var stort nukk, så’n seinnte einnå ein gong ei pakke i retur med eit brev:

– «Kjære Kostymefirmaet AS. Je takker så mye fær dør gærgoe service, mein dessværre så dækker heiller itte detta fikenbladet mitt behov. Vænnligst seinn eit einda stærre eit. PS: Det HASTER!»

To daar seinere leverte eit bud ei ilpakke på dæra hass Kjell Magne. I pakka fain’n eit ENORMT fikenblad å eit håndskrivi brev:

– «Kjære Kjell Magne. Detta er det stærste fikenbladet vi har. Om itte detta fikenbladet dækker ditt behov, ber vi dæ ta ditt behov i hånna, steikke det i øret å gå utkledd som ei bensinpompe»!