Støvsugersalg

Overivrig sæljar

Agnes Svensen, ei lita gammaill kjærring som bodde på Kirkenær, åpne dæra da’a hørdde at nåen banke på.  Utanfær sto det ein vælkledd yngre kær, med ein støvsuger uinner ærmen.
– «God morgen, frue», sa’n, «om je kain få bære eit par menutter tå tia di, så vil je gjinne demonstrere det nyeste tå støvsugere».
– «Gå vækk»! sa a Agnes morskt, «jeg er blakk, å har itte peinger teill slike nymotens dingser», å så prøvd’a å steinge dæra.
Mein raskere einn lynet stakk dein onge kærn foten sin i dæra, å dytt’a opp.
– «Itte ha det så travelt», sa’n, «iaill’faill itte føre du har sett min demonstrasjon».
Å med det så tømte’n ei bitte heistemækk rett på gælvtæppe.
– «Nå frue, om denna støvsugern itte tær bort aille spor tå denna heistemækka frå tæppe ditt, så skær je personlig eta opp resten. Det LOVÅR je»!
A Agnes tok eit steg atteinne, å sa med eit smil:
– «Veint her, så skær je heinte ei skje ått dæ. Dam stiengte strømmen min i dag tili.»

Overivrig selger

Agnes Svensen, en liten eldre dame som bodde på Kirkenær, åpnet døren når hun hørte det knakket på. Utenfor stod det en velkledd yngre mann, med en støvsuger under armen.
– «God morgen, frue», sa den yngre mannen, «om jeg kan få bare et par minutter av din tid, så vil jeg gjerne demonstrere det nyeste innen støvsugere».
– «Gå vekk»! sa Agnes bryskt, «jeg er blakk, og har ikke penger til slike nymotens dingser», og så forsøkte hun å stenge døren.
Men raskere enn lynet, så stakk den unge mannen foten sin i døra, og dyttet den opp.
– «Ikke ha det så travelt», sa han, «i alle fall ikke før du har sett min demonstrasjon».
Og med det, så dumpet han en bøtte med hestemøkk rett på gulvteppet.
– «Nå frue, om denne støvsugeren ikke tar bort alle spor av denne hestemøkka fra teppet ditt, så skal jeg personlig spise opp resten. Det LOVER jeg»!
Agnes tok et steg tilbake, og sa med et smil:
– «Vent her, så skal jeg hente en skje til deg. De stengte av strømmen min i dag tidlig».