Stuitt luinte!  

Nere ved jernbanebrua over Flisa låg det ein gærtjukk gubbe med diger maga å sole sæ naken.

N’Åge å’n Per kom dit, å’n Per spordde:
– «Hæ er det inni denna gærdigre magan din».

– «Det er dynamitt», svara gubben.

– «Kom, kut som faan her ifrå», skreik’n Åge, «her smeiller det snart, bære sjå på dein stuitte luinta»!

 

Nede ved jernbanebrua over Flisa lå det en veldig tykk mann med stor mage å solet seg naken.

Åge og Per kom dit, å Per spurte:
– «Hva er det inne i denne kjempestore magen din».

– «Det er dynamitt», svarte mannen.

– «Kom, spring som faen her ifra», skrek Åge, «her smeller det snart, bare se på den korte lunta»!