Svensker på bordell

To svænsker var på bordell, å spordde:

– «Hæ kain vi få fær 50 kr?»

– «Fær 50 kr kain dø suge nån’ainn», svara kjerringa å smaill att luka.

Så gikk dam, å komm’att etter eit kvarter..:

– «Hærtte skær vi betala?»

To svensker var på bordell, og spurte:

– «Hva kan vi få for 50 kr?»

– «For 50 kr kan dere suge hverandre», svarte kjerringa og smalt igjen luka.

Så gikk de, og kom tilbake etter et kvarter..:

– «Hvor skal vi betale?»