Tampax

Ein liten gutt sto framma disken på apoteke:
– «Hæ vil du ha da»?
– «Tampax».
– «Tampax? Skær du handle fær mora di»?
– «Nei».
– «Fær søstra di da»?
– «Nei. Je har lesi i ukeblaa at da’n bruker Tampax kain’n både svømme å sikkle – å det kain itte je»!

 

Skillebilde

En liten gutt sto foran disken på apoteket:
– «Hva vil du ha da»?
– «Tampax».
– «Tampax? Skal du handle for din mor»?
– «Nei».
– «For din søster da»?
– «Nei. Jeg har lest i ukeblader at da man bruker Tampax kan man både svømme og sykle – å det kan ikke jeg»!