Tannverk

Tainnlegen hadde tigi sæ fri fær å spelle golf mot’n Gotmar, så da’n Brede ba om ein hastetime, svara kontordama:
– «Je beklager, mein hain har 18 vansklie hæl å fylle nå, så du må hauille ut teill i mårå».

Tannlegen hadde tatt seg fri for å spille golf mot Gotmar, så da Brede ba om en hastetime, svarte kontordama:
– «Jeg beklager, men han har 18 vanskelige hull å fylle nå, så du må holde ut til i morgen».