Teillgi mæ, je har synde.  

Kain du vælsigne mæ, Fader, je har synde, je har vøri sammen med ei «lett-på-trå’n» – jinte.

– «Er det dæ, veissle John»? spordde præsten.
– «Ja, Fader, det er mæ».

– «Håkken jinte var du sammen med»?
– «Det kain je itte seia, Fader. Je vil itte ødeleigge røkte hennes».

– «Vel, John, før eiller sea finner je ut hær a hetter. Var det a Margrethe»? spordde præsten etter ei lita pause.
– «Je kain itte seia det, Fader».

– «Var det a Unni»?
– «Je kommer itte teill å avsløre a».

– «Var det a Maia»?
– «Du kain itte tvinge mæ teill å slaiddre».

Præsten sukke frustrert.
– «Du er sta, John. Je beundrer dæ fær det. Mein du har synde, så de neste fire måna kain du itte være altergutt her..».

N’John gikk ut frå kjærkja.

– «Hæ vart straffa»? hviske kammeraten hass.

– «Fire måner ferie, å tre bra tips»!

 

Kan du velsigne meg, Fader, jeg har syndet, jeg har vært sammen med ei «lett-på-tråden» – jente.

– «Er det deg, vesle John»? spurte presten.
– «Ja, Fader, det er meg».

– «Hvilken jente var du sammen med»?
– «Det kan jeg ikke si, Fader. Jeg vil ikke ødelegge ryktet hennes».

– «Vel, John, før eller siden finner jeg ut hva hun heter. Var det Margrethe»? spurte presten etter en liten pause.
– «Jeg kan ikke si det, Fader».

– «Var det Unni»?
– «Jeg kommer ikke til å avsløre henne».

– «Var det Maia»?
– «Du kan ikke tvinge meg til å sladre».

Presten sukket frustrert.
– «Du er sta, John. Jeg beundrer deg for det. Men du har synde, så de neste fire månedene kan du ikke være altergutt her..».

John gikk ut fra kirken.

– «Hva ble straffen»? hvisket kammeraten hans.

– «Fire måneder ferie, og tre bra tips»!