Teinkj om …  

To kærer sitter på ein pub å prater.
Pluss’li seier dein eine: 
– «Du … hvis je ligger med kjærringa di, å ho føder min onge, vil det bety at vi er i slækt»?
– «Nei, je trur itte det», svara dein are, «mein det vil i aill faill bety at vi er skulls».

To karer sitter på en pub å prater.
Plutselig sier den ene: 
– «Du … hvis jeg ligger med din kone, og hun føder min unge, vil det bety at vi er i slekt»?
– «Nei, jeg tror ikke det», svarte den andre, «men det vil i alle fall bety at vi er skuls».