Tigging

Je gikk nerover Kaffegata fær nåa daar sea, da je vart kontakte tå ein mækkette å løinn kær. Hain ba mæ om nåa kroner teill middag.
Je liker å hjælpe fættige, tok fram ein 200-lapp å spordde:
– «Om je gir dæ dessa peinga, vil du kjøpe litt øl i steille fær middag?
– «Nei, je måtte sluitte å dreikke fær mange år sea», svara kærn.
– «Vil du bruke peinga på fiske eiller jaktutstyr i stelle fær mat?» spordde je.
– «Er du kav gælinn!» svara kærn, «je har itte fiskje på over 20 år, å itte vøri på jakt på seikkert 30 år».
– «Vel,» sa je «je skær ta dæ med hem teill ein dusj å ein fantastisk middag teillberedt tå kjærringa mi».
Kærn var færbløffe, å sa:
– «Vil itte kjærringa di bli sprættsint om du gjær det»?
Je svara:
– «Jo, mein det er heilt seikkert greitt, fær det viktigste er att’a får sjå hæss kæra ser ut da dam sluitter å gå på jakt, fiskje å dreikke øl».

Skillebilde

Jeg gikk nedover Kaffegata for noen dager siden da jeg ble kontaktet av en skitten og loslitt mann. Han ba meg om noen kroner til middag.
Jeg liker å hjelpe fattige, tok frem en 200-lapp og spurte
– «Hvis jeg gir deg disse pengene, vil du kjøpe litt øl i stedet for middag?
– «Nei, jeg måtte slutte å drikke for mange år siden» svarte mannen.
– «Vil du bruke pengene på fiske eller jaktutstyr i stedet for mat?» spurte jeg.
– «Er du helt gal!» svarte mannen, «jeg har ikke fisket på over 20 år, og ikke vært på jakt på sikkert 30 år».
– «Vel,» sa jeg «jeg skal ta deg med hjem til en dusj og en fantastisk middag tilberedt av fruen min».
Mannen var forbløffet og sa:
– «Vil ikke din kone bli rasende om du gjøre det»?
Jeg svarte:
– «Jo, men det er helt sikkert greit, for det viktigste er at hun får se hvordan menn ser ut når de slutter å gå på jakt, fiske og drikke øl» .