Ti’li utløsning  

– «Je var på sjukehuse i går», sa’n Paul, «fær å få hjælp med fær ti’li utløsning».

– «Å, hæss gikk det»?

– «Det var ingen der.  Je trur je kom fær ti’li».

– «Jeg var på sykehuset i går», sa Paul, «for å få hjelp med for tidlig utløsning».

– «Å, hvordan gikk det»?

– «Det var ingen der.  Jeg tror jeg kom for tidlig».