Tre brødre  

Det var tre nye elever som binnte på skula, å de tre var trillinger.
Lærer’n spordde hæ dam hette, å dein eine svara med ljus stæmme:
– «Je hetter Per», å lærer’n skreiv opp’n Per i boka si.

Så sa dein som satt ved sida tå’n med ljus stæmme:
– «Je hetter Pål je», å lærer’n skreiv’n Pål i boka si.

Så spordde lærer’n dein siste ongen:
– «Å hæ hetter du»?
– «Walther», svara’n med mærk stæmme.

Lærern spordde’n Walther:
– «Hæffer har du mærkere stæmme einn de to andre»?

– «Vil du virkelig væta det»? , sa’n Walther med mærk stemme.

Lærer’n svara ja, å’n Walther binnte å færklare.. :
– «A mor har bære to pupper, å vi er tre. Dæffer fækk’n Pål å’n Per mjælk meinns je måtte ut me’n far å dreikke øl».

 

Det var tre nye elever som begynte på skolen, og de tre var trillinger.
Læreren spurte hva de het, og den ene svarte med lys stemme:
– «Je heter Per», og læreren skrev opp Per i boken sin.
Så sa den som satt ved siden av ham med lys stemme:
– «Jeg heter Pål jeg», og læreren skrev Pål i boken sin.
Så spurte læreren den siste ungen:
– «Å hva heter du»?
– «Walther», svarte han med mørk stemme.
Læreren spurte Walther:
– «Hvorfor har du mørkere stemme ein de to andre»?
– «Vil du virkelig vite det»? , sa Walther med mørk stemme.
Læreren svarte ja, og Walther begynte å forklare :
– «Mamma har bare to pupper, og vi er tre. Derfor fikk Pål og Per melk mens jeg måtte ut med pappa å drikke øl».