Tru på Bibelen!

Det er aill gruinn teill å tru at Bibelen er sainn.
I 40 år vandre dam gjønnom ørkenen, å’n Moses gjordde som aille mainnfælka gjær einnå, hain nækte å spærja nåen om vægen.

Det er all grunn til å tro at Bibelen er sann.
I 40 år vandret de gjennom ørkenen, å Moses gjorde som all mannfolk gjør ennå, han nektet å spørre noen om veien.