Vil bli Solung!

Det var ein gong ein kær frå Løten, som kom inn på kontoret teill dåkktern.
– «Je vil så gjinne bli solung! Er det mulig?» spordde’n.
– «Ja, det er lett!» sa dåkktern, «det er bære å operere bort hælve hjerna di, det!»
Så sætte dam i gang med å fjerne hælve hjerna.
Etter opp’rasjon kom dåkktern inn på overvåkings-avdelingen. Hain gikk nærvøst bort teill kærn som akkurat hadde vakkne frå narkosa, å sa eingstelig:
– «Vi har dessverre gjordd ein diger feil, vi har opperert bort heile hjerna di, i steille fær fære hælve!  Mein vi kain opperere dein are hælvparten inn att, om du vil. Skær vi gjæra det?»
Gubben smilte å sa:
– «Nehej. Jag tycker det är bra så här!

Det var en gang en kar fra Løten som kom inn på legekontoret.
– «Jeg vil så gjerne bli solung! Er det mulig?» spurte han.
– «Ja, det er lett!» sa legen. «Det er bare å operere bort halve hjernen din, det!»
Så satte de i gang med å fjerne halve hjernen.
Etter operasjonen kom legen inn på overvåkings-avdelingen. Han gikk nervøst bort til mannen som nettopp hadde våknet fra narkosen, og sa engstelig:
– «Vi har dessverre gjort en stor feil, vi har operert bort hele hjernen din, isteden for bare halve! Men vi kan operere den andre halvdelen inn igjen, hvis du vil. Skal vi gjøre det?»
Mannen smiler og sier:
– «Nehej. Jag tycker det är bra så här!