Vits

Gutten kom hem frå skula:
– «Pappa… Mattelærern vil prate med dæ, du må dra innom skula ein dag».
– «Hæ har du gjort nå»?
– «Hain spordde mæ om hæ 6*5 var, å je svara 30. Så spordde’n mæ hæ 5*6 var, å da svara je at det er da fær faan det samma».
– «Ja, det er da fær faan det samma. Je skær ta mæ ein tur», svara far hass.
Dagen etter kom guttongen hem, å spordde far sin:
– «Har du vøri å prate med mattelærern»?
– «Itte einnå».
– «Da du er innom, så må du ta ein prat med gimmlærern å».
– «Hæffer det»?
– «Jo, i gimmen i dag ba’n mæ først om å løfte vinsterfoten, å så, da je gjordde det – så ba’n mæ om å løfte høgrefoten. Da spordde je’n: Hæ skær je stå på da da? Kukken»?
– «Ja, hæ faan meinte’n du skuille stå på? Je får fuill dra innom ein tur».
Tredje dagen kom gutten hem frå skula att:
– «Har du vøri på skula pappa»?
– «Neeei… Itte einnå»…
– «Da treinger du itte dra… je har vørtti utvist».
– «Hæ har du gjortt nå»?
– «Je vart kaillt inn på rektors kontor, å der satt både mattelærern, gimmlærern å slaudlærern..».
– «Hæ i hælvette gjordde slaudlærern der»?
– «Ja, det var akkurat det je spordde om»!

Gutten kom hjem fra skolen:
– «Pappa… Matte-læreren vil snakke med deg, du må dra innom skolen en dag».
– «Hva har du gjort nå»?
– «Han spurte meg om hva 6*5 var, og jeg svarte 30. Så spurte han meg hva 5*6 var, og da svarte jeg at det er da for faen det samme».
– «Ja, det er da for faen det samme. Jeg skal ta meg en tur», svarte faren hans.
Dagen etter kom guttungen hjem, å spurte sin far:
– «Har du vært å snakket med matte-læreren»?
– «Ikke ennå».
– «Da du er innom, så må du ta en prat med gym-læreren å».
– «Hvorfor det»?
– «Jo, i gymmen i dag ba han meg først om å løfte venstrefoten, å så, da jeg gjorde det – så ba han meg om å løfte høyrefoten.  Da spurte jeg ham:
– » Hva skal jeg stå på da, da?  Kukken»?
– «Ja, hva faen mente han du skulle stå på? Jeg får vel dra innom en tur».
Tredje dagen kom gutten hjem fra skolen igjen:
– «Har du vært på skolen pappa»?
– «Neeei… Ikke ennå»…
– «Da trenger du ikke dra… jeg har blitt utvist».
– «Hva har du gjort nå»?
– «Jeg ble kalt inn på rektors kontor, og der satt både matte-læreren, gym-læreren å sløyd-læreren..».
– «Hva i helvete gjorde sløyd-læreren der»?
– «Ja, det var akkurat det jeg spurte om»!