VW Boble  

Dein goe gamle VW-bobbla hadde motor’n bak, mein det var jo itte aille kvinnfælka som var heilt oppdatert på teknikk.

Ein værm sæmmarsdag kom blonde, pene Berit kjørende ned mot Flissuinne, da motor’n hennes pluss’li stoppe.

Ho trille inn ved kjosken hennes Hanna, åpne pansere å såg …. motor’n var borte vækk.

Da kom det ei ainna boble frå Flisa, å a Berit vinke å fækk stoppe dein.

Bak ratte satt a Tove, ei ainna blondine, å a Berit færklardde hæ som var gæli.

– «Det er itt’nå problem», sa a Tove, «du kain få låne ein motor tå mæ, fær je har ein ækstra ein i bagasjeromme».

Den gode gamle VW-bobbla hadde motoren bak, men det var jo ikke alle kvinnfolka som var helt oppdatert på teknikk.

En varm sommerdag kom blonde, pene Berit kjørende ned mot Flissundet, da motoren hennes plutselig stoppet.

Hun trillet inn ved kiosken hennes Hanna, åpnet panseret å så …. motoren var borte vekk.

Da kom det en annen boble fra Flisa, å Berit vinket å fikk stoppet den.

Bak rattet satt Tove, en annen blondine, å Berit forklarte hva som var galt.

– «Det er ikke noe problem», sa Tove, «du kan få låne en motor av meg, for jeg har en ekstra en i bagasjerommet».